Over de Box

Samenwerking door partnerschappen

Samenwerking door partnerschappen

Field in a box™ is vernieuwend en zet breed in. Het initiatief staat als een huis. Wereldwijd wordt het uitgerold. Samenwerking is daarbij cruciaal. Met landelijke, regionale en lokale overheden, met lokale gemeenschappen, met ngo’s en internationale organisaties. Bovenal met partners uit het bedrijfsleven. Samen komen we het verst.

Sportieve en sociale projecten

Voor de gezamenlijke partners in het Field in a box initiatief vervult TenCate de rol van regisseur en aanspreekpunt en ziet het bedrijf toe op het hele traject tot en met de installatie op locatie.

Ngo’s en internationale organisaties spelen een belangrijke rol bij de sportieve en sociale projecten rond elk gerealiseerd sportveld. Hun inbreng is onmisbaar, aangezien ze over specifieke know-how beschikken. Zij zijn ingevoerd in de situaties van lokale gemeenschappen, hebben expertise in het opzetten en begeleiden van sport- en spelprogramma’s en kunnen lesmaterialen e.d. beschikbaar stellen.