Over de Box

De nieuwe agenda van de Verenigde Naties

De nieuwe agenda van de Verenigde Naties om de wereld duurzaam te verbeteren

In 2015 heeft de Verenigde Naties een nieuwe agenda opgesteld voor wereldwijde, duurzame ontwikkeling. Deze agenda is een vervolg op de Millennium Development Goals die in 2000 waren geformuleerd om de wereld beter, rechtvaardiger en gezonder te maken. De toen gestelde doelen moesten in 2015 zijn gehaald of op zijn minst flink dichterbij zijn gebracht.

Dat is ook gelukt. In 2015 heerst er veel minder armoede in de wereld dan vijftien jaar eerder. Veel meer kinderen volgen basisonderwijs. Het sterftecijfer onder kinderen is aanzienlijk teruggebracht. Veel meer mensen hebben toegang tot schoon drinkwater. De strijd tegen ziektes als malaria, HIV/Aids en tuberculose heeft miljoenen levens gered.

the road to 2030

Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Bovendien zijn er zelfs nieuwe dreigingen bij gekomen. Denk aan gewapende conflicten en terrorisme, de toename van natuurrampen en de verstedelijking die tot steeds meer en grotere sloppenwijken leidt.

Daarom is voor de komende vijftien jaar een nieuwe agenda opgesteld – ‘the road to 2030’. Rode draad daarin is duurzame ontwikkeling.

Het antwoord van Field in a box

Field in a box geeft antwoord op de 17 Global Goals van de Verenigde Naties. Door op onderstaande Global Goals te klikken kunt u lezen wat de Global Goal inhoudt en wat de bijdrage van Field in a box is.