Over de Box

13. Klimaat-actie

Dringende maatregelen nemen ter bestrijding van klimaatverandering en de effecten ervan

Klimaatverandering treft momenteel elk land op elk continent. Nationale economieën worden ontwricht. Mensen, gemeenschappen en landen worden er allemaal door getroffen, en dat zal zo blijven als we niets veranderen. Mensen ondervinden de aanzienlijke gevolgen van klimaatverandering, zoals veranderende weerspatronen, een stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden.

De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten is de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering, en deze uitstoot blijft stijgen. We zitten zelfs op het hoogste niveau in de geschiedenis. Als we geen actie ondernemen, blijft de gemiddelde oppervlaktetemperatuur stijgen gedurende de 21e eeuw, naar verwachting met zo'n drie graden. In sommige delen van de wereld kan deze stijging zelfs nog hoger uitvallen.

De armste en meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen. Er zijn nu betaalbare, schaalbare oplossingen beschikbaar om landen te helpen de stap te zetten naar een schonere, veerkrachtige economie. Veranderingen worden steeds sneller zichtbaar, nu meer mensen duurzame energie gebruiken, maatregelen treffen om uitstoot te verminderen en bereid zijn om zich aan te passen. Maar klimaatverandering is een wereldwijd, grensoverschrijdend probleem. De uitstoot van gassen treft mensen waar ook ter wereld. Oplossingen voor dit probleem moeten worden gecoördineerd op internationaal niveau. Er is dan ook internationale samenwerking vereist om ontwikkelingslanden te helpen over te stappen op een economie met lage CO2-uitstoot.

Kortom:

 • klimaatverandering is een mondiale uitdaging;
 • alle landen op alle continenten worden getroffen;
 • mensen ondervinden grote gevolgen van klimaatverandering;
 • stijgende uitstoot van broeikasgassen is de oorzaak van klimaatverandering;
 • de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden getroffen;
 • internationale samenwerking is vereist voor gecoördineerde oplossingen;
 • betaalbare en schaalbare oplossingen;
 • de economieën van landen schoner en flexibeler maken;
 • uitstoot verminderen;
 • bereidheid tot aanpassing stimuleren;
 • overstappen op een economie met lage CO2-uitstoot.

Bijdragen Field in a box™