Over de Box

1. Geen armoede

Armoede overal en in al haar vormen de wereld uit helpen

Armoede is meer dan een gebrek aan inkomen en middelen om een duurzaam bestaan op te bouwen. Het uit zich in honger en ondervoeding, beperkte toegang tot onderwijs en andere basisvoorzieningen, sociale discriminatie en uitsluiting evenals een gebrek aan inspraak bij besluitvorming. Economische groei moet voor iedereen toegankelijk zijn om duurzame werkgelegenheid te creëren en gelijkheid te bevorderen.

Kortom:

  • duurzaam bestaan bevorderen;
  • honger en ondervoeding verminderen;
  • toegang tot onderwijs en voorzieningen verbeteren;
  • sociale discriminatie en uitsluiting verminderen;
  • inspraak bij besluitvorming;
  • duurzame banen creëren;
  • gelijkheid bevorderen.

Bijdragen Field in a box™