Over de Box

8. Passend werk en economische groei

Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei stimuleren, en volledige, productieve en gepaste werkgelegenheid voor iedereen

Ongeveer de helft van de wereldbevolking moet nog leven van ongeveer 2 Amerikaanse dollar per dag. En in veel landen betekent een baan niet altijd de mogelijkheid om aan armoede te ontsnappen. Deze langzame en ongelijke vooruitgang betekent dat we opnieuw moeten kijken naar ons economisch en sociaal beleid en dit moeten aanpassen om een einde te maken aan armoede.

Een tekort aan gepaste werkgelegenheid, onvoldoende investeringen en onderconsumptie leiden tot afbrokkeling van het sociale fundament van democratische samenlevingen: dat iedereen moet kunnen profiteren van de welvaart.

Voor bijna alle economieën blijft het creëren van goede banen een grote uitdaging. Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen de voorwaarden creëren waarin mensen kunnen beschikken over gepast werk waarmee de de economie wordt gestimuleerd zonder dat de natuur wordt benadeeld. Werkgelegenheid en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk voor de gehele beroepsbevolking.

Kortom:

  • de afbrokkeling van het sociale fundament tegengaan;
  • mogelijkheden creëren om aan armoede te ontsnappen;
  • economisch en sociaal beleid hervormen;
  • de economie stimuleren zonder nadelige gevolgen voor de natuur;
  • werkgelegenheid en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden verbeteren;
  • delen in de vooruitgang.

Bijdragen Field in a box™