Over de Box

1. Inkomsten genereren

Inkomsten genereren

Field in a box™ helpt de armoede op duurzame wijze te bestrijden. Het geeft de lokale werkgelegenheid impulsen.

In plaats van een team met engineers te sturen, gaat er slechts één projectleider naar de locatie. Hij of zij legt met een uitgebreide, gebruiksvriendelijke handleiding en een instructievideo aan lokale werknemers uit hoe de modules van Field in a box stap voor stap moeten worden geïnstalleerd. Met de installatie alleen al zijn minimaal 1.000 manuren gemoeid. Verder zijn er voorafgaand aan de oplevering tal van andere werkzaamheden te doen in onder meer de lokale productie en de logistiek.

Eenmaal opgeleverd, zijn er ook mensen nodig om het gemeenschapscentrum te runnen, activiteiten te organiseren, het onderhoud en beheer te verrichten, sportteams te coachen en te trainen, voetbalwedstrijden te organiseren, noem maar op.  

Field in a box bindt NGO’s aan zich om voorlichtingsprogramma’s te verzorgen, zoals empowerment van minderheden, vrouwen en/of gehandicapten, sanitatie- en gezondheidsprogramma’s, de mogelijkheden van micro-kredieten en het bestrijden van analfabetisme. Met deze programma’s, die afgestemd dienen te worden op de lokale behoeften, worden mensen gestimuleerd om zich te ontwikkelen en te blijven ontplooien. Ook daaruit komen naar verwachting weer initiatieven voort die kansen op werk opleveren.  

Het community centrum is een magneet voor economische bedrijvigheid. Kapsalons, internetcafés, groente- en eetstalletjes willen hier graag in de buurt zitten omdat er wat te doen is en er veel mensen op afkomen. Verlichting zorgt ervoor dat ook ’s avonds markten kunnen plaatsvinden. Zo ontstaat een nieuwe infrastructuur die economische en sociale perspectieven biedt.

Kortom:

  • stimuleren van lokale werkgelegenheid;
  • bevorderen kennisoverdracht;
  • impulsen voor sociale en economische infrastructuur;
  • veiligheid en bescherming;
  • bevordering smallbusiness initiatieven;
  • coaching- en voorlichtingsprogramma’s;
  • stimuleren persoonlijke ontwikkeling (‘empowerment’).