Over de Box

9. Infrastructuur versterken

Bouwen aan een flexibele infrastructuur, en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie bevorderen

Investeren in Field in a box™ is investeren in een innovatieve infrastructuur. Het gaat om duurzame en betaalbare gemeenschapscentra die talloze mogelijkheden bieden voor sportbeoefening, sociale ontwikkeling en economische groei. Technologische innovatie speelt daarbij een cruciale rol. Toepassing van moderne technologieën is een voorwaarde om duurzame industrialisatie en groei te bewerkstelligen.

Het gemeenschapscentrum zelf is met zijn kunstgrassysteem, verlichting, waterbeheer en andere hoogwaardige voorzieningen al een toonbeeld van duurzame innovatie. Sterker nog: juist dankzij moderne technologieën is het centrum economisch en financieel realiseerbaar. Technologische innovatie is de kurk waarop duurzame ontwikkeling en vooruitgang drijft. Daarom is het van levensbelang dat innovaties hun weg ook naar achtergebleven gebieden vinden. Field in a box is er het voorbeeld van.

Bij de constructie van het speelveld zijn innovatieve technologieën en duurzame modules toegepast. Er is keuze uit diverse systemen. Daaronder een systeem met de stabilisatielaag Accorder™. Deze levert bij het transport en de installatie een vermindering op van 65% van de CO2-uitstoot ten opzichte van traditionele onderbouwsystemen. Dankzij de efficiënte opbouw kan het kunstgrassysteem in één enkele container worden vervoerd en aangeleverd. Voor traditionele systemen zijn wel drie of vier containers nodig. Bij de aanleg hoeft veel minder grond te worden afgegraven en lokaal aanwezige materialen als zand, steenslag, puin en/of lateriet kunnen worden gebruikt voor de vulling.

Een andere oplossing is Ecocept™. Bij deze onderbouw kunnen end-of-life plastics en rubbers worden hergebruikt, in totaal circa 14 ton. Nog een derde oplossing, GreenSource™, maakt het mogelijk om lokaal, verontreinigd of opgepompt water te filtreren en hergebruiken.

Field in a box biedt een breed scala aan duurzame modules, die allemaal voortkomen uit een verantwoorde visie die een optimale levenscyclus en een gunstig kostenplaatje oplevert.

Kortom:

  • optimale systeemoplossing op basis van innovatieve technologieën en duurzame modules;
  • lokale infrastructuur veelzijdig inzetbaar;
  • sociale, economische en ecologische ontwikkeling;
  • hergebruik grondstoffen, end-of-life plastics en rubber;
  • gefilterd en hergebruik water;
  • optimale levenscyclus tegen gunstige kosten.