Over de Box

13. C02 emissies verlagen

Dringende maatregelen nemen ter bestrijding van klimaatverandering en de effecten ervan

Field in a box™ is gericht op sociaal en economisch rendement voor de gemeenschap én op het milieu en de leefomgeving.

Dankzij innovatieve technieken wordt in het hele traject van voorbereiding, transport, bouw, installatie tot en met gebruik de CO2-uitstoot drastisch beperkt. Denk ook aan het gebruik van zonne-energie, ledverlichting, de opvang en het hergebruik van regenwater en de recyclebare componenten in het kunstgrassyteem. Field in a box draagt bij aan een schonere wereld waarin niets wordt verspild en het milieu zo min mogelijk wordt belast.

Kortom:

  • optimale systeemoplossing op basis van innovatieve technologieën en duurzame modules;
  • aanzienlijke reductie CO2-uitstoot;
  • gereduceerde logistieke stromen;
  • zonne-energie als duurzame lichtbron en aandrijving van het filtratiesysteem in GreenSource™;
  • energiezuinige, zeer economische ledverlichting (90% minder energieverbruik dan halogeenlampen);
  • hergebruik lokale grondstoffen, end-of-life plastics en rubber;
  • hergebruik water;
  • recyclebare componenten;
  • optimale levenscyclus tegen gunstige kosten, gegarandeerd door partners en leveranciers.