Over de Box

4. Onderwijs verbeteren

Zorgen voor inclusief onderwijs voor iedereen, en rechtvaardige en kwalitatieve mogelijkheden voor levenslang leren bevorderen

Ngo’s bieden tal van educatieve programma’s aan maar stuiten nogal eens op een tekort aan adequate voorzieningen om de inhoud goed over te brengen. Field in a box™ biedt een ideale infrastructuur voor goede leeromgevingen. De box kan eenvoudig worden omgebouwd tot leslokaal. 


Dankzij de ledverlichting op en rondom het sportveld is er ook ’s avonds, buiten, gelegenheid om les te geven en huiswerk te maken. UV-werende overkappingen kunnen schaduwrijke plekken creëren op het veld en bij de box, zodat er overdag ondanks de hitte toch kan worden gesport en lesgegeven.  

Ngo’s kunnen met educatieve en voorlichtingsprogramma’s inspelen op de lokale informatiebehoeften.

Field in a box zorgt ook zelf voor kennisoverdracht: lokale werknemers die bij de installatie worden ingeschakeld, krijgen een uitgebreide cursus. Met de opgedane kennis en ervaring kunnen ze later onderhoud en reparaties uitvoeren. 

Kortom:

  • creëren van goede, veilige en stimulerende leer- en leefomgeving;
  • multifunctionele container (klaslokaal, ontmoetingsplek etc.);
  • eenvoudige aanbrenging informatiedragers;
  • educatieve en voorlichtingsprogramma’s;
  • coachingsprogramma’s i.s.m. ngo’s.