Over de Box

8. Lokale banen realiseren

Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei stimuleren, en volledige, productieve en gepaste werkgelegenheid voor iedereen

Field in a box™ draagt bij aan het duurzaam bestrijden van armoede en de economische groei van lokale gemeenschappen.

Ten eerste geeft het gemeenschapscentrum zelf al heel concrete impulsen aan de werkgelegenheid: in de voorbereiding (logistiek, materiaalvoorziening), in de aanleg (installatie, bouw) en in het gebruik (onderhoud, beheer, organisatie, coaching e.d.).

Ten tweede ligt het in de lijn der verwachting dat de programma’s die samen met ngo’s worden georganiseerd, mensen zullen aanzetten om zelf initiatieven te nemen en actie te ondernemen. De programma’s zijn immers gericht op het versterken van mensen, zodat ze zich ontwikkelen. Daar kunnen allerlei vormen van dienstverlening en commerciële bedrijvigheid uit voortkomen, zo nodig ondersteund door het ontwikkelen van verdienmodellen en het aanboren van financiële bronnen.

In samenwerking met ngo’s kunnen voorlichtingsprogramma’s worden aangeboden gericht op de versterking, emancipatie en participatie van minderheden, vrouwen en/of gehandicapten en de bestrijding van analfabetisme.

Kortom:

  • aanleg gemeenschapscentrum door lokale installateurs;
  • stimulans werkgelegenheid;
  • kennisoverdracht voor onderhoud infrastructuur;
  • kennisoverdracht in financieel management;
  • mogelijkheden van smallbusiness in verhuur, dienstverlening e.d.
  • nieuwe banen door nieuwe initiatieven en activiteiten.