Over de Box

10. Grassroots ontwikkeling

Ongelijkheid in en tussen landen verminderen

Economische groei levert alleen duurzame groei op als ook het milieu en de sociale omgeving er baat bij hebben. Die aspecten samen - ook wel People, Planet, Profit, kortweg Triple P genoemd – bepalen de waarde van producten, diensten, productiemethoden, businessmodellen en ga zo maar door.

Field in a box™ scoort daarin hoog. De geïntegreerde systeemaanpak staat garant voor optimale ecologische ontwikkeling in de gemeenschap.

Daarbij zorgen de internationale partnerschappen en de lokale samenwerking er ook nog eens voor dat er verbindingen worden gelegd, grenzen worden geslecht. En dat is waar de problemen van onze tijd – waaronder ongelijkheid tussen mensen en tussen landen – om vragen. Field in a box representeert een nieuwe manier van kijken en ondernemen: duurzaam handelen en oog hebben voor de unieke talenten in ieder mens. Field in a box geeft mensen gelijke kansen. Het betekent een aantoonbare en duurzame impuls voor de ontwikkeling van welzijn en welvaart van lokale gemeenschappen in de hele wereld.

Kortom:

  • grassroots development;
  • versterking gemeenschap (‘empowerment’);
  • geïntegreerde systeemaanpak;
  • partnerschappen en co-creatie;
  • sociale, economische en ecologische ontwikkeling;
  • duurzame, effectieve impulsen voor welvaart en welzijn.