Over de Box

14. Afvalwater reinigen

Oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen in stand houden en duurzaam gebruiken voor duurzame ontwikkeling

Voor het overzeese transport van Field in a box™ is in de regel slechts één zeecontainer nodig. Ook dat is weer te danken aan de vele innovatieve (materiaal)technologische oplossingen die in het systeem zijn verwerkt. Bij traditionele oplossingen zouden er wel twee of drie zeecontainers aan te pas moeten komen. Bovendien hoeft de container niet retour: deze wordt immers op locatie omgebouwd tot gemeenschapsgebouw.

Zo zorgt Field in a box ook op zee en onderweg voor een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting en een besparing van energieverbruik.

Overigens wordt ook op het verdere transport over land een flinke besparing bereikt dankzij de efficiënte verpakking, maar ook doordat veelal lokaal aanwezige materialen voor de vulling van onderlagen wordt gebruikt. Er hoeven dus geen grondstoffen van ver te worden aangeleverd.

Voorts kan GreenSource™, het ecologische systeem voor duurzaam waterbeheer, vervuild water filtreren tot water dat geschikt is voor besproeiing, irrigatie, sanitatie en drinkwater.

Kortom:

  • geïntegreerde systeemaanpak;
  • sterk verminderde CO2-uitstoot;
  • efficiënte, doordachte logistiek;
  • efficiënte grondwerken;
  • lokaal watermanagement.